Communicatie en informatie is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving en vormt daarbij een belangrijke basis voor kennis en betrokkenheid. Nederlanders staan er om bekend een reizend volkje te zijn en hebben daarmee in het verleden vele ontdekkingstochten ondernomen. Door deze vele omzwervingen en nieuwsgierigheid in de wereld om ons heen hebben veel Nederlanders zich buiten de landsgrenzen gevestigd en zijn deel uit gaan maken van andere culturen en gemeenschappen. Het leven in "den vreemde" is uiteraard voor velen interessant maar betekent wel dat het contact met het thuisfront en Nederland vervaagt.

IRN-Broadcasting wil met haar uitzendingen en programma's contact onderhouden met Nederlanders in het buitenland en hen informeren over de ontwikkelingen als mede de cultuur in Nederland.

Daarnaast wil IRN-Broadcasting ook actief contact met de in het buitenland wonende Nederlanders om hun verhalen en belevingen door te geven aan de mensen in Nederland.

Wat heeft hun er toe bewogen om uit Nederland te vertrekken, hoe ziet hun leven er uit, wat doen ze, wat beleven ze en hebben ze ook heimwee.

Met deze insteek is IRN-Broadcasting grensoverschrijdend de "lijn met thuis"
  


© 2012 IRN-Broadcasting, Web Design Irn Techniek . Rechten via Broadcasting Streaming Service. Sena nummer: SW638.13